Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Logo - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Z-c Dyrektora

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Artur Pastwa Stanowisko: Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
0 2